Informace,  Masáže

Měkké techniky-mobilizace-jizvy

Měkké techniky 

Při této metodě se pracuje s tzv. měkkými tkáněmi, což jsou kůže, podkoží, svaly a fascie. Měkké tkáně jsou při pohybu navzájem provázány a dochází mezi nimi ke vzájemným posunům. V důsledku přetížení, úrazu, vadného držení těla, dochází v měkkých tkáních k bolestivým změnám. Funkční porucha měkkých tkání často narušuje pohyb. Pomocí měkkých technik dochází k vzájemnému souladu ve všech vrstvách a jejich posunlivosti. Tyto struktury fyzioterapeut ovlivňuje protažením, řasením a tlakem.

Mobilizační techniky

Mobilizační techniky jsou součástí manuální terapie, při které postupně odstraňujeme kloubní blokády, a tím obnovujeme pohyblivost v daném kloubu či segmentu páteře. Blokáda může vzniknout na podkladě přetížení, úrazu nebo vadného držení těla. Mobilizační techniky jsou šetrné, jemné opakující se pohyby na hranici možného rozsahu pohybu v kloubu k usnadnění aktivace příslušných svalových skupin s využitím dechu a pohledu očí. Během mobilizace se uvolňuje blokáda  a  zvětšuje rozsah pohybu.

Jizvy

Do technik měkkých tkání patří také ošetření jizev. Jizvy bývají uloženy v měkkých tkáních a často prochází všemi jejich vrstvami. Pokud se rána správně hojí, všechny vrstvy jizvy se protahují a vzájemně volně posouvají jako okolní měkké tkáně. Pokud se však dobře nehojí, tvoří se adheze a v oblasti jizvy dochází k poruše měkkých tkání. Takové jizvy označujeme jako aktivní. Aktivní jizvy mohou často být skrytou příčinou mnoha obtíží, můžeme pak nalézt charakteristické změny v kůži, podkoží, v hlubokých vrstvách nad kostí a také v břišní dutině, jako rezistenci nebo patologickou bariéru a bolestivost. Jizva se stává výrazně patogenní změnou v oblasti měkkých tkání a narušuje harmonickou pohyblivost těchto tkání vůči svalům a kloubům. I několik let stará nebo nenápadná jizva může přes složitá řetězení způsobovat různé poruchy v pohybovém aparátu.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Měkké techniky-mobilizace-jizvy